วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก


การออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก จะช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็น ให้พร้อมสำหรับพัฒนาในแต่ละช่วงวัย การฝึกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอช่วยให้เด็กได้พัฒนาการทักษะด้านเคลื่อนไหว ส่งผลให้เป็นคนกระฉับกระเฉง มีความจำดี มีสมรรถภาพของร่างกายที่ดีด้วย ซึ่งเป็นพื้นฐานให้เด็กมีความมั่นใจที่จะทำกิจกรรมต่างๆทั้งการเรียนและนอกห้องเรียน นอกจากนี้การออกกำลังยังช่วยให้เด็กเล็กมีการตัดสินใจดีขึ้นประสาทและ กล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์ กันและเป็นการปูพื้นฐานทักษะ การเคลื่อนไหวในขั้นยาก ๆ เมื่อเติบโตขึ้นต่อไป
วัยทารก-หัดคลาน
เด็กสามารถออกกำลังกายได้ตั้งแต่วัยทารกโดยการทำกิจกรรมร่วมกับคุณพ่อ คุณแม่ เช่น หรือ กิจกรรมออกกำลังกายเด็กเล็กที่เน้นการขยับแขนขา เพื่อพัฒนาข้อต่อ เส้นเอ็น การให้เด็กคว่ำตัวทำให้เด็กพยายามเกร็งลำตัวเพื่อผงกหัวเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมความแข็งแรงกล้ามเนื้อลำตัวและช่วงหลัง เด็กวัยทารกเมื่อถึงวัยคลานใครหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเด็กไม่คลาน แท้จริงนั้น การคลานมีความสำคัญหลายอย่างมาก การคลานเป็นการใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนมากกว่าการเดิน เด็กได้เรียนรู้การใช้มือและแขน และเมื่อเข้าสู่วัยเริ่มเด็ก พอเด็กจะล้ม เด็กจะสามารถเอามือออกมากัน เพื่อไม่ให้ศีรษะฟาดพื้น ถ้าเด็กไม่สามารถทำได้เช่นนี้ เมื่อเด็กเจ็บเด็กก็จะกลัว ไม่กล้าที่จะทำอะไรด้วยตัวเอง ซึ่งมีผลต่ออนาคตของเด็กวัยกำลังคลาน และเด็กวัยก่อนและวัยเข้าอนุบาลควรได้รับการออกกำลังกายอย่างง่ายๆ ทุกวัน เหมือนเป็นการสะสมพัฒนาการให้ค่อยเป็นค่อยไป


ขอบคุณบทความดีๆเกี่ยวกับแม่และเด็ก จาก mamypoko.com
Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

© ผู้หญิงวันนี้ All rights reserved | Theme Designed by Seo Blogger Templates